Radca prawny - Bielsko Biała, Skoczów, Cieszyn

 
Rozwody i separacje 
 
Częstym powodem kontaktu z adwokatem w sprawach o rozwód lub separację jest brak porozumienia między stronami. Adwokat bądź radca prawny w takich sytuacjach pomaga sprawnie i bezproblemowo przejść przez postępowanie sądowe i towarzyszące temu problemy prawne. Warto pamiętać, iż w ramach spraw o rozwód lub separację rozstrzygane są nie tylko kwestie dotyczące winy w rozkładzie pożycia, ale również ustalenia w zakresie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, rozstrzygnięcia o wysokości alimentów i kontaktów z dziećmi. Często jedynie skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego w ramach prowadzonej kancelarii prawnej, może pomóc z sukcesem zakończyć te jakże skomplikowane sprawy.
 
W sytuacjach, w których strony uzgodniły warunki rozstania, również warto jest skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym w celu przeprowadzenia konsultacji prawnej.
 
Brak pomocy profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego może nieść za sobą negatywne konsekwencje związane z nienależycie sformułowanym żądaniem pozwu o rozwód lub separację, zaniechaniem złożenia właściwych wniosków dowodowych, czy wniosku o zabezpieczenie powództwa.
 
Zauważyć należy, że rozwodów i separacji, jest zdecydowanie coraz więcej. Dokonując analizy raportu o stanie miast Bielsko Biała i Cieszyn obserwuje się wyraźną tendencję wzrostową spraw o rozwód i separację. W roku 2007 w Bielsku Białej zostało zawartych 1184 związków małżeńskich, natomiast orzeczono 492 rozwody. Cieszyn również jest miastem, gdzie niemal połowa małżeństw kończy się rozwodem. W sprawach o rozwód lub separację najczęściej małżonków reprezentuje adwokat. Dotyczy to również spraw o podział majątku wspólnego, po orzeczeniu rozwodu lub separacji, co sprawia stronom najwięcej kłopotu.
 
Nasza Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w prowadzeniu spraw o rozwód i separację. Adwokaci działający w ramach naszej Kancelarii posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozwód i separację. Dzięki temu nasza Kancelaria Adwokacka gwarantuje swoim klientom udzielanie profesjonalnej pomocy prawnej. 
 
słowa kluczowe: radca prawny skoczów, adwokat cieszyn, adwokaci cieszyn, radca prawny bielsko biała, radca prawny bielsko
 
  • O firmie
  • |
  • Oferta
  • |
  • Cennik
  • |
  • Kontakt