Warning: include(templates/t_box_kontakt.php): failed to open stream: No such file or directory in /index.php on line 149

Warning: include(templates/t_box_kontakt.php): failed to open stream: No such file or directory in /index.php on line 149

Warning: include(): Failed opening 'templates/t_box_kontakt.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /index.php on line 149
Dobry Adwokat Bielsko-Biała Kancelaria Adwokacka - prawo cywilne karne rodzinne Bielsko
 

 Oferta - usługi prawne dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych Bielsko-Biała i Skoczów

Kancelaria adwokacka świadczy usługi dla klientów indywidualnych oraz na rzecz podmiotów gospodarczych, w formie jednorazowej lub stałej współpracy.

We wszystkich rodzajach spraw istnieje możliwość kompleksowego zlecenia prowadzenia sprawy, jak również uzyskania porady prawnej, opinii prawnej, a także zlecenia sporządzenia pisma procesowego, w tym pozwu, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty, apelacji, zażalenia, kasacji, skargi o wznowienie postępowania.

 

 

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi we wszystkich dziedzinach prawa, w szczególności z zakresu: 

 • prawa cywilnego, w tym sprawy o zapłatę, z zakresu prawa spadkowego, o zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego,

 • prawa rodzinnego, w tym sprawy o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską,

 • prawa gospodarczego,

 • prawa ubezpieczeń społecznych

  Oferujemy również skuteczną pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarę Prawniczą w wymienionych dziedzinach prawa obejmuje min.: 


Prawo cywilne:

adwokaci Bielsko-Biała Kancelaroa Adwokacka

 • prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek;
 • występowanie z roszczeniami o odszkodowanie z tytułu szkód na osobie i mieniu, w tym w związku z wypadkami komunikacyjnymi, sprawy o zapłatę;
 • prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności,
 • postępowanie upominawcze i nakazowe, sprzeciw od nakazu zapłaty
 • postępowanie egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wniosków egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym.

 

Prawo rodzinne:

 • sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi;

 • sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Prawo gospodarcze:

 • stała obsługa prawna przedsiębiorców, obejmująca doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, zastępstwo procesowe  przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej,  udział w negocjacjach umów, obsługa zgromadzeń wspólników  i posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, doradztwo prawne w zakresie prawa pracy,
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,  rejestracja zmian w KRS,
 • postępowanie upominawcze i nakazowe,
 • sprawy o zapłatę, spory wynikłe z wykonania umów, postępowanie odszkodowawcze,
 • windykacja należności.


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy i roszczeń z tym związanych,

 • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy,

 • postępowanie w sprawach o prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach.

 

Kancelaria Adwokacka
Bielsko-Biala, Plac Wolności 2/3
tel. 33-8100-144

 • O firmie
 • |
 • Oferta
 • |
 • Cennik
 • |
 • Kontakt